2019 HERDENKINGSCONCERT 4 MEI

n de meimaand staan we stil bij ingrijpende periodes in de recente geschiedenis. Herinneringen aan mensen van alle nationaliteiten die zich inzetten voor de vrijheid en de toekomst van ons land. In dit kader brengt het Nijmeegs Studentenorkest CMC samen met Projectkoor Gelderland en het Zuid-Nederlands Concert Koor een programma waaruit de verbondenheid van mensen spreekt. Maar ook de troost die we in muziek kunnen vinden, die toegang geeft tot een andere wereld of daaruit lijkt voort te komen.
Dit concert vindt plaats op de avond van de Nationale Dodenherdenking in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Een jaarlijks terugkerend evenement waarmee Stichting 4 en 5 mei Nijmegen de herdenking een bijzonder karakter geeft. We beschouwen het  als een bijzondere eer om op zo’n betekenisvol moment op een van de beste concertlocaties in Nederland te mogen optreden.

BRAHMS' SPRITUELE BOODSCHAP

Het zwaartepunt van het programma wordt gevormd door twee orkestliederen van Brahms, Nänie en Schicksalslied. De liederen passen dramaturgisch uitstekend binnen het kader van dit herdenkingsconcert.
De teksten van beide liederen dragen een spirituele en troostrijke boodschap. Zo is Nänie  (met tekst van Friedrich Schiller) een weeklacht over het onvermijdelijke van de dood en de vergankelijkheid van het leven, das Schöne. Brahms componeerde het stuk in 1881, ter nagedachtenis aan zijn overleden vriend Anselm Feuerbach. Schicksalslied   (Lied van het Noodlot) is zonder meer een klein juweel waarbij Friedrich Hölderlin met het gedicht Hyperions Schicksalslied,  verantwoordelijk is voor de tekst. In de eerste coupletten beschrijft hij de staat van eeuwige hemelse gelukzaligheid van de géniën, een soort goden uit de antieke Romeinse mythologie. Maar dan verandert de tekst in een onstuimige beweging als in het derde couplet het rusteloze lot  van de lijdende mensen vergeleken wordt met water dat zich op de rotsen stort.
Beide stukken eindigen in muzikale harmonie, de acceptatie van het lot.

 

 

GROOT KOOR, INTENSIEVE REPETITIES

In Concertgebouw De Vereeniging zingen is een buitenkans en helemaal als het voor een groot publiek is. En dat zal ook dit jaar weer gebeuren. Voor dit programma hebben we een koor nodig van minimaal 50 geschoolde zangers in een evenwichtige stemverdeling. Hoe meer hoe beter! Van de koorleden wordt verwacht dat zij hun partij zelfstandig kunnen instuderen en de noten erin zitten bij aanvang van de eerste repetitie. De repetities starten op 16 februari. Onder de link Documentatie  (links in de ruit) zijn de overige repetitiedata te vinden.

 

Dirigenten

Het koor wordt ‘ingezeept’ door Rick Muselaers, de vaste dirigent van het ZNCK. De uitvoering in Nijmegen staat onder leiding van Pim Cuijpers.

 

Rick Muselaers (1986) volgde de opleiding Docent Muziek en studeerde cum laude af voor koordirectie aan het Fontys Conservatorium te Tilburg bij Louis Buskens. Hij studeerde orkestdirectie bij Arjan Tien en vervolgde zijn studie bij Martin Wright. Rick is momenteel dirigent van diverse kamerkoren en artistiek leider van het Zuid Nederlands Concert Koor dat hij in 2008 oprichtte. Als gastdirigent heeft hij gewerkt met het Nederlands Operakoor (Puccini, La Bohème), Nederlands Concertkoor (Puccini, Turandot, Rachmaninoff, Vespers & Beethoven 9e symfonie), Groot Omroepkoor (Pizzetti, Requiem & Mahler, 2e symfonie) en Gauteng Opera Chorus Johannesburg (Verdi, La Traviata). Hij was assistent bij diverse maestri waaronder Arjan Tien voor het WDR Rundfunkorchester, het Cape Philharmonic Orchestra en in opera producties zoals Puccini’s La Bohème en Mascagni’s Cavalleria Rusticana bij het Nationaal Opera Festival en het Fontys Conservatorium, bij Martin Wright (Groot Omroep Koor) en Jaap van Zweden bij Beethoven’s 9e symfonie met het Dallas Symphony Orchestra and Chorus.

 

 

 

Pim Cuijpers studeerde orkestdirectie aan het conservatorium van Amsterdam bij de dirigenten Ed Spanjaard en Lucas Vis. Hij studeerde af in 2016 met een 9 als beoordeling en een lovend juryrapport. De grote fascinatie voor het dirigentschap komt voort uit zijn jeugd, waarin hij als violist aan verschillende (jeugd)orkesten verbonden was.
Pim volgde verschillende masterclasses in binnen- en buitenland en assisteerde dirigenten als Ed Spanjaard, Ivan Meylemans en Bas Wiegers, bij diverse orkesten.
Momenteel is Pim vaste dirigent van het studentenorkest CMC te Nijmegen. Daarnaast dirigeert hij verschillende projecten, variërend van ensemblebezetting tot groot symfonisch repertoire.
In augustus 2017 assisteerde Pim Antony Hermus bij de opera Hänsel und Gretel, in een productie van de Dutch National Opera Academy (DNOA) in samenwerking met het Nederlands Jeugd Orkest (NJO).
Met het project Symfonie in de Achterhoek vormde hij in 2013 zijn eigen orkest. Dit projectorkest, bestaande uit voornamelijk conservatoriumstudenten, toert sinds de oprichting jaarlijks in augustus door het land. In 2017 vierde het orkest haar 1e lustrum onder de naam Nederlands Symfonie Project.
Pim Cuijpers wordt regelmatig gevraagd voor het dirigeren van eindexamens op conservatoria.