Een hommage aan Ton de Leeuw

Alle muziek is omgeven door stilte, en alleen wie goed kan luisteren is in staat de ziel in beweging te zetten met muziek. Dat was de overtuiging van de Nederlandse componist Ton de Leeuw, en we hebben dat als uitgangspunt genomen voor dit project. Een klankrijk programma als eerbetoon aan een authentieke persoonlijkheid die zijn eigen spoor heeft getrokken in de naoorlogse Nederlandse muziek. Steeds op zoek naar het tijdloze, de essentie, het onnoembare; inspirator en leermeester van vele musici en componisten.
The birth of music brengt een hommage aan Ton de Leeuw (die in november 2016 zijn negentigste verjaardag zou hebben gevierd), aan zijn leermeesters en leerlingen. Een project in kleine bezetting , met een uitdagend en intens programma. We werken samen met het Weidler strijkkwartet, waarmee we al eerder een indrukwekkend project hebben neergezet (2014 Engraved in my heart).

 

Voor de programmering hebben we ons laten bijstaan door componist en dirigent Daan Manneke, een van De Leeuws vele leerlingen. Het titelstuk maakt het ontstaan van muziek uit ongeordende klank hoorbaar. Voorts een onbekend jeugdwerk, Gebed voor de vrede, geschreven in de oorlogsjaren. Enkele a cappella-werken: de indringende Prière en de Missa brevis, geïnspireerd op de faux bourdonstijl van Dufay. Op zijn beurt was dat weer bronmateriaal voor Daan Manneke, die het gebruikte in zijn strijkkwartet La flèche. Verder besteden we aandacht aan de leermeesters van De Leeuw: Louis Toebosch, Willem Pijper (3e strijkkwartet) en Olivier Messiaen (O sacrum convivium). Een nieuw werk van Bernard van Beurden, en het contemplatieve Seven last words van Daan Manneke maken het compleet. En natuurlijk kan diens Tombeau pour Ton de Leeuw hierin niet ontbreken.

DIRIGENT

Voor dit project hebben we een dirigent met een grote staat van dienst in de koorwereld kunnen aantrekken. Béni Csillag (1976) begon zijn muzikale opleiding op 6 jarige leeftijd met vioollessen. Na verschillende instrumenten te hebben bespeeld, begon hij in 1995 aan zijn studie koor- en orkestdirectie aan de Liszt Ferenc Academie in Boedapest. Naast deze hoofdvakken studeerde hij tevens muziektheorie en schoolmuziek.
Sinds september 2005 woont Béni in Nederland. In 2008 behaalde hij cum laude het Master-diploma koordirectie. Hij was tot 2015 artistiek leider van The Gents, en leidde projecten met onder meer het Nederlands Kamerkoor, het Groot Omroepkoor, Cappella Amsterdam, en het Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble. Momenteel is Béni onder meer dirigent van het Brabants Kamerkoor.

 

HET WEIDLER KWARTET

Dit kwartet ontleent zijn naam aan de eigenzinnige Neurenbergse vioolbouwers Karl en Hartmut Weidler, die door enkele vernieuwingen in de constructie en door het gebruik van andere houtsoorten nieuwe mogelijkheden tot stand brachten voor alle instrumenten in het strijkkwartet. Het Weidler Kwartet dat voornamelijk op deze instrumenten speelt, ziet het als een uitdaging om deze vernieuwingen in klank om te zetten. Sinds 2013 bestaat het kwartet uit Joris Boon (cello), Jorien van Tuinen (altviool), Mathilde Krabbe en Kees Paasen (1e viool).