CORONAPROTOCOL

Het Koornetwerk Nederland heeft een protocol ontwikkeld voor koren die weer willen zingen, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Projectkoor Gelderland heeft dit specifiek voor ons koor uitgewerkt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit na te leven bij repetities en concerten zodat zingen voor een ieder veilig voelt. Het plezier mag er immers niet onder lijden. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 • een goede ventilatie op repetitie- en concertlocaties
 • tenminste 1,5 m afstand houden
 • bij verkoudheidsverschijnselen van jezelf of je huisgenoten, kom je niet en laat je je testen. Informeer de koorleider hierover.
 • regelmatig materialen en handen desinfecteren
 • gebruik van een presentielijst voor eventueel contactonderzoek

Hieronder zijn de richtlijnen specifiek voor repetities en concerten beschreven.

REPETITIES

 • Bij verkoudheidsverschijnselen van jezelf of je huisgenoten, kom je niet en laat je je testen. Informeer de koorleider hierover.
 • PKG zorgt voor een goede afstemming met de verhuurder van de locatie over het luchten en reinigen voor en na de repetities.
 • PKG zorgt ervoor dat de ruimte in de pauze goed gelucht wordt. Tijdens de pauze verlaat je dan ook de zaal.
 • PKG zorgt voor een CO2 meter om de  ventilatiemomenten goed te kunnen bepalen.
 • PKG regelt met de verhuurder een looproute op de locatie.
 • PKG zorgt voor desinfectiemateriaal dat bij het betreden van de locatie gebruikt kan worden.
 • Zangers houden naar de repetitiezaal (en terug) voldoende afstand.
 • PKG zorgt voor een zodanige indeling van de ruimte dat er voldoende afstand kan worden gehouden.
 • Jassen, tassen, bladmuziek, standaards e.d. houdt ieder bij zich en worden niet gedeeld.
 • Ga thuis naar het toilet waardoor toiletbezoek op de locatie beperkt kan blijven. Neem waar nodig afstands- en desinfectieregels in acht.
 • Afhankelijk van de locatie is er wel/geen koffie-/theevoorziening. PKG informeert je tevoren hierover.
 • Zangers zorgen zelf voor extra/warme kleding in de ruimtes die goed geventileerd worden.

CONCERTEN

 • Bij verkoudheidsverschijnselen van uzelf of uw huisgenoten, komt u niet en laat u zich testen ???.
 • Kaarten kunnen alleen vooraf via de website worden gekocht.
 • Er worden plaatsen gereserveerd waarbij de afstandsregels worden nageleefd.
 • Reserveringen gaan met opgave van namen/mailadressen/telefoonnummers i.v.m. eventueel contactonderzoek.
 • PKG zorgt voor een goede afstemming met de verhuurder van de locatie over het luchten en reinigen van de concertlocatie.
 • PKG zorgt voor desinfectiemateriaal.
 • PKG zorgt ervoor dat u naar uw plaats wordt gebracht en na afloop op verantwoorde wijze de locatie kunt verlaten.
 • Er is geen pauze of nazit.

Laten we samen de verantwoording nemen voor elkaars veiligheid.