VACATURES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIS

 

 

 

 

 

 

PENNINGMEESTER

 

 

 

 

Projectkoor Gelderland is een stichting en kan niet functioneren zonder bestuur. Nu onze penningmeester Henri Zwijnenberg per 1 juli zijn functie heeft neergelegd en onze secreataris Paul Ballhaus dit per 1 november zal doen, zoekt PKG minimaal twee nieuwe bestuursleden. Plezier hebben in aanpakken, gestructureerd kunnen werken en een warm hart voor PKG, dat is wat we vragen.

 

We hebben ook iets te bieden: Om zulke mooie projecten mogelijk te maken is enorm bevredigend. 

 

Nieuwe mensen erbij betekent mogelijk een herverdeling van taken. De taken van penningmeester en secretaris komen vrij maar voorzitter Sandra Schuit zit niet vastgebakken aan haar huidige rol. Meld je daarom ook als je een deel van de genoemde taken zou willen vervullen.

 

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen
 • Notuleren van bestuursvergaderingen, actualiseren actielijsten
 • Ondersteuning bieden in schriftelijke consequenties van afspraken 
 • Uitwerken van afspraken zoals: opzet brieven van de verschillende bestuursleden.
 • Contactpersoon voor ondersteuners PR en communicatie
 • Inhoudelijke bijdrage aan het up-to-date houden van de website.
 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen
 • Overlegt geregeld met de koorleider over de financiële aspecten van projecten
 • Is verantwoordelijk voor financiële en administratieve aspecten van de organisatie
 • Beoordeelt de plannen van het bestuur op financiële haalbaarheid
 • Legt verantwoording af in het bestuur
 • Stelt jaarlijks de winst- en verlies rekening en balans op
 • Beheert de ING bank- en spaarrekening
 • Controleert binnengekomen rekeningen, betaalt ze
 • Bewaakt de inkomsten
 • Legt inkomsten en uitgaven vast in een eenvoudige boekhouding
 • Stelt projectbegrotingen op volgens een vast model
 • Rapporteert verwachte afwijkingen in de realisatie van de projectbegrotingen in het bestuur
 • Bewaakt de volledigheid van de binnengekomen deelnemersbijdragen
 • Bereidt subsidieaanvragen voor en voorziet ze van een financiële onderbouwing
 • Geeft de overige bestuursleden op hun verzoek inzage in de boekhouding

 

Heb je tijd, wil je wat (extra’s) doen voor PKG en lijkt  een bestuursfunctie je wel wat, laat het ons weten via bestuur@projectkoorgelderland.nl  en we nemen contact met je op.
(Ook voor eventuele vragen natuurlijk)