ZANGWORKSHOPS EN KOORKWALITEIT

Eén van de mooie opbrengsten van het laatste project Engraved in my heart is de stijgende lijn in de koorkwaliteit die door het werken met Monique Verhoeven is bereikt. Maar zoiets dreigt dan weer weg te zakken als je een tijd lang niets met elkaar doet. Dus lijkt het ons een goed idee om de projectloze maanden te benutten voor workshops en studiedagen specifiek gericht op de zangtechnische aspecten van het Projectkoor Gelderland.

We hebben in het voorjaar 2015 twee zangworkshops gepland die beiden worden geleid door Onno van Ameijde. Eén workshop zal zijn gewijd aan het bewust gebruiken van vocale registers, een tweede workshop is specifiek gericht op het zingen van de koorpartij in Mahler. Kijk snel bij de projecten om meer over de inhoud en détails van de workshops te lezen.

De workshops zijn een onderdeel van de kwaliteitsbewaking die we tot speerpunt van het nieuwe beleid van PKG hebben gemaakt. Werken met verschillende dirigenten is zeer inspirerend en zorgt voor afwisselende projecten, maar het is dan lastig om een lijn in de zangkwaliteit te behouden. Daarom zullen we in de komende tijd daar meer aandacht aan besteden. We hebben Onno van Ameijde bereid gevonden om ons daarbij te helpen.  We kennen Onno van het project Take the village road met die prachtige Engelse partsongs; die samenwerking, en daarin vooral zijn  visie op de zangtechnische aspecten, is ons goed bevallen.

>trappen

 

ZANGWORKSHOPS EN KOORKWALITEIT