Wolfgang Lange, dirigent

 

Wolfgang Lange, van huis uit hoboïst, begon al op de basisschool met zingen. Op de muziekschool, waar hij in aanraking kwam met het Gregoriaans, groeide zijn overtuiging en plezier.

Het boeiende van koorzang is niet alleen het musiceren maar zeker ook de interactie.  Wat gebeurt er als de onzichtbare lijntjes tussen de koorzangers worden aangespannen…

Als dirigent streeft Wolfgang ernaar om te werken aan een herkenbaar karakter van het koor. Dit kan tot uiting komen in een specifieke koorklank of repertoirekeus, maar ook in concerten op vaste locaties met een eigen publiek.

Een dirigent stelt zich steeds de vraag: wat boeit en raakt mensen? Er is meer dan één antwoord:
jezelf overtreffen, door muziek niet alleen met jezelf als zanger bezig zijn, en vooral de toehoorder niet vergeten.

Muziek moet raken, dat is mijn uitgangspunt. Niet alleen een goede performance in welke hoedanigheid dan ook, maar diepgang zoeken en dit met anderen delen. 

Wolfgang ziet graag koorleden, die naast hun inzet als zanger, meedenken hoe het plaatje van hun specifieke koor goed kan worden in- en opgevuld. Een muziekcommissie kan met verrassende voorstellen komen, maar mensen van buiten de regio kunnen bijvoorbeeld mooie concertlocaties of thema’s aandragen. 

Ik werk graag met mensen die dezelfde richting op willen, eenzelfde visie hebben.

Wolfgang wil ook vers bloed aantrekken voor Projectkoor Gelderland. Naast het instuderen en uitvoeren van mooie koorwerken bieden we namelijk iets bijzonders: zangeducatie en koorscholing. Iets wat ook voor anderen dan PKG zangers interessant is. Met dit educatieve element laat Wolfgang minder geoefende zangers over de beroemde drempel stappen.

Wolfgang kijkt ernaar uit de huidige en toekomstige zangers van Projectkoor Gelderland te leren kennen.

 

Wolfgang Lange, dirigent