Wisseling koorleider

Sinds jaar en dag is Marijke Gelauff, een van onze alten, dé koorleider van Projectkoor Gelderland geweest. Een cruciale functie waaraan zij vol energie en met groot verantwoordelijkheidsgevoel invulling heeft gegeven. Mede dankzij haar inzet heeft PKG vele schitterende projecten voor het voetlicht gebracht en een zeer geslaagde en goed georganiseerde koorreis naar Estland gemaakt. We vinden het daarom bijzonder spijtig dat Marijke om gezondheidsredenen heeft moeten besluiten het koorleiderschap neer te leggen.

Deze ontwikkeling stelt het bestuur voor de niet geringe opgave een nieuwe koorleider te vinden, en dat blijkt nog niet zo’n eenvoudige opgave! Gelukkig hebben Trees Wesselingh en Francis Blum zich beschikbaar gesteld om Marijkes taken over te nemen totdat er een goede vervanger voor haar is gevonden. Een alternatieve optie is nog dat zich een nieuwe productieleider zou melden, die het productiewerk van Trees zou kunnen overnemen.

We zijn dus dringend op zoek naar een koorleider of een productieleider. Voor beide functies geldt dat je goed moet kunnen organiseren en bestand moet zijn tegen productiedruk. Een koorleider is het centrale aanspreekpunt voor alle zangers en kandidaat zangers binnen het Projectkoor. Hij of zij regelt alle koorzaken rond repetities, audities, koorkwaliteit en dergelijke. De productieleider is vooral een praktische regelaar die alle aspecten van een eenmaal gestart project beheert en de activiteiten coördineert. Verantwoordelijke functies dus, maar een projectkoor is geen multinational – dus het is ook wel te overzien en je kunt voor beide functies terugvallen op ervaring, expertise en hulp van velen in en buiten het bestuur.
Heb je interesse om op die manier je schouders onder het functioneren van PKG te zetten? Of ken je iemand die daar geknipt voor zou zijn? Laat het ons weten via het contactformulier of spreek een van de bestuursleden aan.

Wisseling koorleider