Van Huis en Haard: Reprise

Onze wereld is in beweging. Velen worden gedwongen hun huis en land te ontvluchten en ook als je zelf gelukkig in de Dapperstraat bent krijg je met die beweging te maken. Dit project gaat over het reizen en trekken, het ontheemd zijn, op zoek naar een ander thuis, een onbekende wereld ver van je familie en je geliefden.

We putten daarvoor uit Westers gecomponeerd repertoire maar gaan ook aan de slag met gevluchte muzikanten die zich onlangs in Nederland hebben gevestigd. Zij komen uit de conflictgebieden in het Midden-Oosten en met hen willen we muziek gaan maken gebaseerd op de klassieke en populaire Arabische liederen.

Stichting Evenementen Gennep organiseert in 2019 Het ‘Jaar van de Ontmoeting’, gericht op andere, niet Europese culturen.  Zij heeft Projectkoor Gelderland gevraagd om Van Huis en Haard dat in 2018 is uitgevoerd nog een keer te komen uitvoeren en wel op zondagmiddag 27 oktober in de St. Martinuskerk in Gennep. Het concert is gratis toegankelijk maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De opbrengst wordt besteed aan activiteiten gericht op interculturele ontmoetingen.

Klik hier voor meer informatie

Van Huis en Haard: Reprise