Een organisatie bouwen….

Het Projectkoor bouwt aan zijn toekomst, en dat betekent niet alleen meer en mooiere projecten op touw zetten. Maar we gaan ook nieuwe samenwerkingsverbanden aan, we willen het Projectkoor beter over het voetlicht brengen en de organisatie en communicatie soepeler laten verlopen. Dat vraagt om meer mensen die zich in willen zetten voor het koor en om een helderder organisatiestructuur, waarin niet langer zo’n beetje iedereen voor alles verantwoordelijk is.

Inmiddels heeft Anke Hoekstra na‭ ‬8‭ ‬jaar trouwe dienst haar bestuursfunctie ter beschikking gesteld,‭ ‬en dat is voor het nog resterende bestuur een aangewezen moment om na te denken over een nieuwe werkvorm.‭ ‬Er is een‭ ‬structuurgroep aan de slag om een nieuwe organisatie te ontwerpen‭ ‬inclusief taakomschrijvingen,‭ ‬communicatielijnen en verantwoordelijkheden en wat daar allemaal‭ ‬verder nog‭ ‬bij komt kijken.‭ ‬Gelukkig hebben we een paar ervaren deskundigen gevonden die dat klusje‭ ‬samen met het bestuur‭ ‬wel‭ ‬willen klaren:‭ ‬Anja Beekhuizen,‭ ‬Francis Blum en Marijke Gelauff zijn sinds half december‭ ‬met ons‭ ‬aan de slag om dat Lego-puzzeltje‭ ‬in elkaar te zetten.

Tegelijkertijd zijn er (om de lopende zaken van Ankes schouders te lichten) taken tijdelijk herverdeeld. Anja organiseert de ‭‬laatste‭ ‬“onderhouds‭”‬-audities‭ ‬van de ronde‭ ‬2015/2016, Francis houdt zich bezig met de nieuwsbrief en en‭ ‬de‭ ‬berichten die ons via de website en het‭ ‬hotmailadres bereiken en‭ Marijke neemt de aanmeldingen en de organisatie van het Hartenband-project voor haar rekening. Voor de financiële zaken zijn we nog op zoek naar een loslopend talent, zie daarvoor de oproep elders op deze site.

Binnenkort hopen we over‭ ‬dit alles meer‭ ‬te kunnen melden op deze plaats.‭ ‬Als je‭ ‬een‭ ‬specifieke‭ ‬deskundigheid hebt‭ ‬voor het meebesturen‭ ‬of‭ ‬-organiseren‭ ‬van het PKG‭ ‬(of‭ ‬deze‭ ‬wilt‭ ‬ontwikkelen‭ !!‬) danwel‭ ‬of graag een handje wilt helpen in de vele organisatorische en uitvoerende taken die er in PKG zijn,‭ ‬aarzel dan niet om je te‭ melden, ook als je alleen op tijdelijke basis beschikbaar kunt of wilt zijn. We beloven je dat het geen saai werk zal zijn. Het Projectkoor Gelderland is immers altijd verrassend!

Een organisatie bouwen….