Inschrijving “Hartenband” geopend

Het project rond de Dodenherdenking in Nijmegen staat op de site. We hebben het “Van Hartenband en Hemeltroost” gedoopt, en de inschrijving is vanaf begin januari geopend. Wees er snel bij, want voor dit samenwerkingsproject mtet het SymfonieOrkest Nijmegen en het Zuid Nederlands Concert Koor is veel belangstelling. Vóór half februari moeten alle aanmeldingen binnen zijn. Houd er rekening mee dat de uitvoering op 4 mei midden in de Mei-vakantie van scholen valt.

De repetitieperiode is kort en intensief. Aanwezigheid bij alle repetities is een absoluut vereiste. Wie één of meerdere repetities niet kan wordt op een reservelijst geplaatst. Wel aanmelden dus, stuur dan direct een mailbericht naar aanmeldingen@projectkoorgelderland.nl welke repetitie(s) je er niet bij kunt zijn.

We ontmoeten graag nieuwe zangers die zich thuisvoelen bij de programmering en het ambitieniveau van het Projectkoor. Dus nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom! Ben je niet bekend als zanger bij een van beide koren, of heb je al lang niet meer aan een project van PKG of ZNCK meegedaan, dan moet je vooraf een korte auditie doen. Die audities zijn gepland op zaterdag 6 februari; houdt die datum vrij als je in deze categorie valt. Je krijgt dan tijdig een bericht over de indeling en wat er van je verwacht wordt. Half februari krijg je uitsluitsel of je toegelaten bent tot dit project. Dit geldt ook voor de aanmeldingen die op de reservelijst zijn geplaatst.

We zien er naar uit om dit prachtige werk met het SymfonieOrkest Nijmegen uit te voeren, en hopen je daarbij te kunnen betrekken. Hetzij als deelnemer, hetzij als liuisteraar. Laat je die kans niet ontgaan!

 

Inschrijving “Hartenband” geopend