Hulpkrachten gezocht

Aan de ambities van het Projectkoor mankeert niets! Dat blijkt wel uit onze activiteitenkalender en de plannen die we voor de toekomst hebben. Wie daar nieuwsgierig naar is leze het Beleidsplan elders op deze site. Om dat allemaal te realiseren hebben we dringend hulpkrachten nodig om projecten te trekken. En enthousiaste mensen voor de versterking van het bestuur om de continuïteit van PKG te kunnen waarborgen.

Door het aangekondigde vertrek van Anke Hoekstra (secretaris/penningmeester) zal het bestuur per 1 januari 2016 onder de statutaire minimumbezetting zakken, en dus niet langer handelingsbevoegd zijn. Klinkt zwaarwichtig, maar de consequentie is dat we geen rechtsgeldige contracten meer kunnen sluiten. Bovendien begint het organisatiewerk ons boven het hoofd te groeien en dat brengt de kwaliteit van de uitvoering in gevaar. Dus nu wel even doorlezen, svp!

Bestuurswerk, is dat moeilijk? Niet als je je verbonden voelt met PKG en je gewend bent verantwoordelijkheid te dragen. Vergaderen doet het bestuur zo min mogelijk (3 of 4 keer per jaar), maar er is wel intensief verkeer via mail en website, en je word regelmatig betrokken bij gesprekken met externe partijen en samenwerkingspartners. Bovendien ben je aanspreekbaar voor koorzangers met vragen, suggesties en problemen. Als je oplossingsgericht kunt denken en handelen dan ben je geknipt voor een functie als bestuurder. En… je hoeft geen zanger te zijn om in het bestuur te kunnen functioneren. Voor de taakomschrijvingen zie hieronder.

Projecten helpen trekken, dat is mooi en dankbaar werk! We werken het liefst met tweetallen, dat geeft meer mogelijkheden tot taakverdeling en uitwisseling. Taken, inhoud en urenbelasting zijn sterk afhankelijk van het project, of we samenwerkingspartners hebben, de omvang van het project en de tijdslijn. Op dit moment zijn de volgende projectteams aan het werk:

 • Koorreis Estland: Yvonne Kool, Marijke Gelauff
 • Reis door de Nacht / Heilig Land Stichting: Hanneke Dijkstra, Marijke Gelauff
 • Ton de Leeuw: Trees Wesselingh, Nono Poels, Henri Zwijnenberg
 • Karel de Grote College: Anne van Gasteren, Sandra Schuit

Daar zijn we erg blij mee, want meer hoofden en handen maken ideeën en plannen rijker en lichter in de uitvoering! Er zijn echter nog meer plannen waar we binnenkort mee aan de slag willen gaan – dus als je je aangesproken voelt, meld je dan vast aan bij een van de bestuursleden.

Bestuursfuncties

We willen het bestuur uitbreiden naar minimaal 5 personen, zodat er een evenwichtiger taakverdeling kan ontstaan. Voor de duidelijkheid: bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Maar gemaakte onkosten worden vergoed, en je word uiteraard rijkelijk beloond met waardering en applaus van PKG-zangers. De volgende functies zijn vacant:

Secretaris. Taken:

 • Reguleren van de in- en externe correspondentie (vooral mailverkeer)
 • Voorbereiden van bestuursvergaderingen + verslaglegging
 • Beheren en bijhouden van het archief
 • Centraal aanspreekpunt voor externe contacten (spelverdeler)
 • Postadres van PKG

Penningmeester. Taken:

 • Beheren van de bank- en spaarrekeningen
 • Opstellen van (project)begrotingen en afrekeningen
 • Bewaken van projectbudgetten en verplichtingen
 • Opstellen van jaarplannen en jaarrekeningen
 • Adviseren over prijsbeleid, en verdienmodellen, financiële planning

Je moet handig zijn met getallen, financieel inzicht hebben en kunnen werken met een spreadsheet programma. Voor deze functie hoef je geen zanger bij PKG te zijn, maar enige affiniteit met de wereld van de amateurmuziek is wel raadzaam.

 Productiemanager. Taken:

 • Opstellen en uitvoeren van productieplannen (draaiboeken, voorbeelden voorhanden!)
 • Leiding geven aan productieteams
 • Aanspreekpunt voor zaalverhuurders, optredende artiesten, e.d.

Koormanager. Taken:

 • Aanspreekpunt voor koorzangers in en buiten projecten
 • Opstellen van repetitieschema’s en boeken van repetitieruimtes
 • Verzorgen van communicatie aan deelnemers, dirigent en andere betrokkenen i.z. repetities, concerten,
 • Organiseren van audities incl. verwerking resultaten
 • Beheren van deelnemersdossiers

Verder zijn we op zoek naar mensen voor de volgende belangrijke functies (niet per sé in bestuur):

Public relations manager. Taken

 • Opstellen en uitvoeren van publiciteitsplannen per productie
 • Verzorgen van publiciteit (persberichten, affiches, flyers, etc.) rond producties en publiekspresentaties
 • Onderhouden van contacten met media

 Interne communicator. Taken:

 • Verzorgen nieuwsbrief op basis van input uit het bestuur / koorleden
 • Hiervoor heeft Hanneke Dijkstra zich aangemeld. Hoera en welkom!

Voor het verder invullen van de nieuwe website zoeken we een videomaster: iemand die handigheid én aardigheid heeft in het vervaardigen van aantrekkelijke, inspirerende videoclips. Videoclips willen we gaan inzetten voor het aankondigen en promoten van nieuwe projecten, of als korte impressies van werk in uitvoering of gerealiseerde, bijzondere concerten. Als je iemand in je omgeving of je familie kent die voor zoiets zijn of haar hand niet omdraait, dan horen we dat graag.
Er is natuurlijk geen productiebudget, maar er valt wel te praten over vergoedingen voor materiaal gebruik, reiskosten etc.

Geinteresseerd? Stuur je reactie naar projectkoorgelderland@hotmail.com 

Hulpkrachten gezocht