Financiële deskundigheid gezocht

Word je warm van cijfers?  Gaat je hart sneller kloppen van een mooi financieel overzicht en wil je het Projectkoor ondersteunen in zijn artistieke ambities? Dan is een functie als financieel planner/penningmeester wellicht iets voor jou!

Taken  en verantwoordelijkheden:

  • Bijhouden financiële administratie (boekhouding)
  • Beheer bank- en spaarrekening
  • Opstellen jaarbegroting en jaarrekening
  • Opstellen begroting per project en eindafrekening opmaken
  • Budgetbeheer per project ( uitgaande betalingen doen, bewaken betalingen deelnemers, afstemming met bestuur e.d.)
  • Contact onderhouden met webmaster over inkomende betalingen
  • Contracten opstellen voor overige deelnemende partijen (dirigenten, instrumentalisten e.d.)
  • Adviseren over prijsbeleid en verdienmodellen
  • Participeren in het Bestuur

Het betreft een statutaire functie en de penningmeester heeft een zittingstermijn van maximaal 4 jaar. De functie is onbezoldigd (onkostenvergoeding beschikbaar) en vraagt een geschat tijdsbeslag van gemiddeld twee dagen per maand.

Heb je belangstelling om vanuit jouw expertise een bijdrage te leveren aan onze producties ? Reageer dan  vóór 1 februari a.s. met alle relevante informatie naar: bestuur@projectkoorgelderland.nl  o.v.v. vacature Penningmeester.
Mocht je iemand kennen die nog niet bekend is met het Projectkoor maar wel een geschikte kandidaat is, zou je  deze functie dan onder zijn/haar aandacht willen brengen?
In het geval je nog vragen hebt, neem dan contact op met Hein Calis, voorzitter van het PKG: h.calis@xs4all.nl of 06 16 42 36 74.

 

Financiële deskundigheid gezocht