Emmy Janssen: “Organisatie en bestuursstructuur versterken”

Direct na de kick-off van het project The birth of music op 2 juli heeft de nieuwe bestuursvoorzitter Emmy Janssen duidelijk haar stempel gezet. Met een impressie van haar ervaringen met de organisatie tot nog toe en een presentatie van haar ambities voor PKG gaf ze haar visitekaartje af. Tegelijkertijd bood ze Hein Calis in zijn nieuwe functie als Teamleider Creatie de gelegenheid om de projecten  voor het komende seizoen 2016-2017 uit de doeken te doen; ook dat is een novum voor PKG: een heus jaarplan!

Emmy: “Had iemand mij een jaar geleden, toen ik stopte met werken, gezegd dat ik voorzitter zou zijn van Stichting Projectkoor Gelderland, ik zou de persoon glazig hebben aangekeken en mijn conclusie zou zijn dat hij mij vast met iemand anders verwarde. Maar na jaren werken op allerlei niveaus in de gezondheidszorg, als directeur, bestuurder en als voorzitter van een Raad van Toezicht vind ik een bestuurlijke functie op een geheel ander terrein aantrekkelijk.”

... muzikale kwaliteiten ruimschoots vertegenwoordigd...

… muzikale kwaliteiten ruimschoots vertegenwoordigd…

Ze benadrukt dat ze geen muzikaal-inhoudelijke kwaliteiten meebrengt, die zijn haars inziens al ruimschoots vertegenwoordigd binnen de koororganisatie. Maar ze hoopt met haar ruime bestuurlijke ervaring met name een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de organisatie en de bestuursstructuur . Een twinkeling in haar ogen verraadt dat ze zich op dat punt als een vis in het water

voelt: “Mijn verwachting is dat ik mijn kwaliteiten op het gebied van besturen, samenbinden, netwerken, beleid uitzetten en realiseren goed zal kunnen gebruiken. Het speciale concept van een projectkoor vormt dan een extra uitdaging: per keer een anders samengestelde zangersgroep en per keer een andere dirigent. De ambities om meer samenwerkingen aan te gaan en artistiek betekenisvolle projecten op te zetten vragen om een sterkere organisatie en meer bestuurlijke kracht. ”

Ze memoreert dat het huidige bestuur nog aanvulling kan gebruiken, een secretaris bij voorkeur uit eigen gelederen, een penningmeester/financieel planner mogelijk (net als zijzelf ) van buiten. Onder de indruk was ze van het concert op 21 mei in Breda: “grote schoonheid, hoog niveau”. De audities van het afgelopen jaar markeren het kwaliteitsstreven van PKG, noodzakelijk om dat niveau in stand te houden of nog te verhogen. “Audities”, betoogt ze, “zijn dus niet vrijblijvend, het kan niet zo zijn dat iemand geen auditie wil doen.  Maar we zoeken naar mogelijkheden om een auditie min of meer relaxed te laten plaatsvinden.”
Verder passeren de samenwerkingsopties met andere muziekgezelschappen en de inzet op verbeterde communicatie en publieke uitstraling de revue. Uitvoerig staat Emmy stil bij de noodzaak om de financiële basis van PKG solider te maken: producties kostendekkend maken, meer bewustwording bij deelnemers over de kosten van projecten, en een structurele inzet op het aantrekken van extern geld in de vorm van subsidies en sponsoring.

Emmy besluit haar maiden speech met de oproep aan eenieder om elkaar te helpen “zodat het Projectkoor Gelderland een bloeiend gezelschap mag en kan blijven, waar met veel plezier, passie en ambitie op hoog niveau gezongen kan worden.”

Onder het genot van een kop thee of koffie en een heerlijke vlaaipunt konden de aanwezigen vervolgens ook persoonlijk met haar kennismaken. En daar werd in ruime mate gebruik van gemaakt.

 

Emmy Janssen: “Organisatie en bestuursstructuur versterken”