Geen hernieuwde Reis door de nacht in 2019

Rond de Midzomernacht 2019 wil het Projectkoor Gelderland voor het derde jaar op rij een muzikaal evenement in het Begraafpark Heilig Landstichting neerzetten. De bijzondere ervaringen van bezoekers én zangers in de afgelopen edities geven daar alle aanleiding toe. De stemmige omgeving van het landschapspark met zijn onalledaagse gebouwen en structuren, de muziekgroepen verspreid over het terrein, de muzikale begeleiding tijdens de wandelingen: dat alles maakt de Reis door de Nacht een indrukwekkend evenement waar muziek, natuur en de beeldende waarden elkaar versterken.

De creatieve kern van PKG is met dirigent Jonathan Ploeg en begraafparkdirecteur Marieke van Baarle in gesprek om het evenement van een nieuwe aanpak en inhoud te voorzien. Wat dat precies gaat worden is nog niet te zeggen, maar de ideeën rollen al over de tafel. We willen in ieder geval meer samenhang in de programmering, zodat het echt een gebeurtenis wordt waar alle onderdelen inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. De hoofdmoot blijft vocale muziek, maar het is niet ondenkbaar dat we daar ook andere elementen aan toevoegen. Elke publieksgroep moet het als een rondreis ervaren door een imaginaire wereld, vol verrassingen voor oog en oor. Maar dat hoeft niet altijd in de contemplatieve sfeer te blijven die met deze omgeving verbonden lijkt te zijn. Er is zeker ruimte voor viering en vreugde.
Maar daar hoort bij dat we de stille aandacht van het publiek tijdens de rondwandeling waarborgen. Bezoekers moeten volledig in het moment betrokken blijven en de elkaar de ruimte bieden voor een onderdompeling in een veelheid van indrukken en ervaringen.

We verwachten dat de voorbereidingen voor dit evenement eind maart zullen starten. Als je deel uit wilt maken van de (beperkte) groep zangers in dit project, houd dan de website in de gaten en spel elke Nieuwsbrief uit!

Geen hernieuwde Reis door de nacht in 2019