Auferstehung! levert veel op

Terugkijkend op Mahler, wat was het een geweldig project en wat een bijzondere uitvoeringen! Niet alleen vanwege de prachtige zalen waar we in stonden, maar vooral door de samenwerking met twee geweldige groepen musici. Allereerst het Euregio Jeugd Orkest, vol jeugdig élan en energie, dat spettert je tegemoet. Wat een geweldige muzikanten, ook na dagen repeteren nog steeds op het puntje van hun stoel! Voeg daarbij onze partners in Brabant  – het Zuid Nederlands Concert Koor – prettige mensen, hartelijke ontvangst en geweldige sfeermakers.

Ofschoon de verhouding getalsmatig nogal onevenwichtig was (14 PKG-deelnemers op 73 ZNCK-zangers!) hebben we geen moment het gevoel gekregen dat we er maar een beetje bij hingen. Integendeel – we stonden er als één gezamenlijk koor, en dat is ook wat we voor ogen hadden toen we de samenwerking aangingen. Hoezeer we gewaardeerd zijn blijkt uit de afrekening op dit project. Nadat alle rekeningen betaald waren, bleef er – dankzij de voortvarende kostenbewaking van ZNCK – een fraai batig saldo over. Hoewel PKG nog geen 20% van het aantal zangers heeft geleverd, heeft het bestuur van ZNCK toch besloten ruim 30% van de winst aan PKG toe te delen. Er is op 1 september een mooi bedrag op de bankrekening bijgeschreven. Een prachtig gebaar van een fijne partner!

Auferstehung! levert veel op