Audities 2015

Kwaliteit van uitvoering staat bij het Projectkoor Gelderland hoog in het vaandel. Met enige regelmaat zullen we daarom alle zangers een keer laten auditeren om de vinger aan de pols te houden. In maart zijn we gestart met een algemene doorlichting van ons hele bestand. Daarin nemen we tevens nieuwe aanmeldingen mee, en mensen die mogelijk al langer bij PKG zingen maar nooit een auditie hebben afgelegd.

Audities zijn primair bedoeld voor een koorleider om een beter beeld te krijgen van de kwaliteiten van individuele zangers. Het gaat dan niet uitsluitend over hoe goed je kunt zingen, maar vooral om de kleur en het bereik van je stem te bepalen, en aan de hand daarvan welke positie je in het koor het best bij jou past.  Ben je sterker in de hoogte of komt je stem in lage liggingen beter tot zijn recht? Heb je een dragende klank of juist meer een vulstem? Etcetera.
Omgekeerd geeft een auditie jou een beeld waar je staat in de ontwikkeling van je stem en je zangkwaliteiten. En hoe je daar verbetering in zou kunnen brengen (als dat gewenst zou zijn).Om het niet al te enerverend te maken nemen we de audities af in groepjes van 3 of 4 zangers van gelijke stemsoort. Een auditie in die vorm duurt ongeveer een half uur.

In het recente verleden hebben we met verschillende dirigenten gewerkt, en voor de komende tijd zullen we dat beleid handhaven. Het brengt afwisseling in de projecten en werkt voor ons als zangers buitengewoon verfrissend. Nadeel is, dat audities voor een project ook met wisselende maatstaven worden gemeten. Om willekeur te voorkomen hebben we Onno van Ameijde aangetrokken om de doorlichting van het hele koor voor zijn rekening te nemen. Met hem plannen we ook diverse workshops en studiedagen buiten de projecten om, waarin met name aan de koorkwaliteit wordt gewerkt. Zo scheppen we een vast kader om de kwaliteit van het Projectkoor te borgen en te verhogen.

De auditiedagen in maart en mei zijn gevuld met tenoren en bassen. In september en december plannen we nog 2 auditiedagen waarin de alten en sopranen aan de beurt komen. Je krijgt tijdig bericht wanneer je aan de beurt bent.

Audities 2015