Wie is wie bij Projectkoor Gelderland

Projectkoor Gelderland is een geselecteerd koor van gevorderde amateurzangers en -zangeressen.