Colofon

Wij hebben ons best gedaan om alle auteurs en rechthebbenden van de inhoud van deze site te vermelden.
Mogelijke rechthebbenden die niet vermeld staan worden verzocht contact op te nemen met het Projectkoor Gelderland.

Site

Ontwerp en realisatie: Maarten Kleyne Graphic Design
Ontwerp huistijl: Einder Communicatie / Claudia Verbeeck
Webmaster: Sjaak van Asten

Fotografie

Concertfotografie: Pieter Nieuwland
Portretfotografie: Fabian Calis Photography

Fotografie: Fotographica-Nijmegen

Audiofragmenten

Chris Meulendijks, Leon Heveling

Inhoud website

Projectkoor Gelderland
contact@projectkoorgelderland.nl